• Concert

SÁBADO / 21.30 (ESCENARIO PRINCIPAL)

29 June 2019

Dixie Jumble Band portaran el seu Blues al 5 Corbera Blues Festival, influenciats pel swing, el jazz, el blues i la música popular americana comencen la seva marxa en 2013 realitzant nombrosos concerts i participant en diversos festivals. Els acompanyará a l’harmònica el músic anglés Paul Tidiman.

….

Dixie Jumble Band traerán su Blues al 5 Corbera Blues Festival, influenciados por el swing, el jazz, el blues y la música popular americana, comienzan su andadura en 2013 realizando numerosos conciertos y participando en diversos festivales. Estarán acompañados por el armonicísta inglés Paul Tidiman.
….

Dixie Jumble Band will bring their Blues to the 5 Corbera Blues Festival, influenced by swing, jazz, blues and American popular music, they begin their journey in 2013 performing numerous concerts and participating in various festivals. They will play along with the English Harmonicist Paul Tidiman.

Start 21.30
End 23.30
Artist DIXIE JUMBLE BAND

DIXIE JUMBLE BAND