• Concert

VIERNES / 0.00 (ESCENARIO PRINCIPAL)

28 June 2019

Big Yuyu es va formar el 2006 a Mallorca i, des d’aleshores, porten quatre discs i més de 3000 nits de suor i blues marcades a les seues corretges. També els tindrem al 5 Corbera Blues Festival.

Big Yuyu se formó en 2006 en Mallorca y, desde entonces, acumulan cuatro discos y más de 3000 sudorosas noches de blues marcadas en sus correas. También estarán en el 5 Corbera Blues Festival.

Big Yuyu was formed in 2006 in Majorca and since then have published four albums and have more than 3000 sweaty blues nights under their belts. They will also be at 5 Corbera Blues Festival.

Start 23.59
End 2.00
Artist BIG YUYU

BIG YUYU